מדיניות פרטיות

אנחנו אוספים מידע שאתה מוסר בעת הרישום לאתר ובעת השימוש באתר ו/או בשירותים, לרבות מידע שייתכן ויזהה אותך אישית או שיגדיר את תחומי העניין שלך (להלן: "המידע"). אנו רשאים להשתמש במידע בצורה המתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, כפי שהיא תעודכן מעת לעת. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. השימוש באתר ו/או בשירותים מהווה אף הסכמה למדיניות הפרטיות.

חזרה למעלה