הצהרת נגישות

האתר נוקט את מירב המאמצים ומשקיע משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותיו שירות שיוויוני,ומקצועי.
בהתאם לחוק שיוון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות נגישות, מכובד שהותקנו מכוחו.
נגישות לשירות (התשע"ג אתר זה עומד בדרישות תקנות שיויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) התאמות 2013.
התאמת הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט הבינלאומי WCAG2. 
ומסמך 0 ברמת AA.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן כרום.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולגויות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת ליציאה.
מתפריטים וחלונות-Esc  ו Enter בעזרת מקשי החיצים.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.
לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם מיטבית עם תוכנת הקראת המסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר.
עבור כל דפי האתר,יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או נגיש חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר שטרם נמצא הפיתרון הטכנולוגי המתאים.
נגישות האתר,ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית אנו ממשיכים במאמצים לשפר או לאפשר שימוש באתר לכלל האכולוסיה,לרבות אנשים עם מוגבלויות.

לרשימת הסניפים המונגשים שלנו

חזרה למעלה